Raport wiarygodności przedsiębiorcy

Dbaj o bezpieczeństwo własnego biznesu i zamów Raport wiarygodności Kontrahentów

Dwa rodzaje Raportów wiarygodności:

Raport wiarygodności - Podstawowy
Raport wiarygodności - Pełny

Jak to działa?

Raport wiarygodności przedsiębiorcy to przede wszystkim informacja o aktualnym stanie zadłużenia Państwa Kontrahenta ujawnionym w biurach informacji gospodarczej BIG InfoMonitor S.A., ERIF BIG S.A. oraz w bazach 35 internetowych giełd długów.

Przygotowanie Raportu opiera się na przeszukaniu w czasie rzeczywistym zasobów szeregu rejestrów, m.in.:

 • Upadłości,
 • Rejestr Zapytań,
 • Dotacji UE,
 • Ostrzeżeń KNF.

Zamówienie raportu jest szybkie i proste.
Wystarczy wyszukać podmiot lub Kontrahenta i kliknąć przycisk "Raport wiarygodności"
Informacja o przygotowanym Raporcie z weryfikacji wiarygodności zostanie wysyłana na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w ciągu zaledwie kilkunastu sekund!

Dlaczego powinieneś zamówić Raport?

 1. Dokonasz sprawdzenia Kontrahenta m.in. w BIG-ach (InfoMonitor, ERIF) bez konieczności utrzymywania stałych kosztów abonamentu,
 2. Otrzymasz Raport wieloźródłowy – stworzony w oparciu o kilkadziesiąt źródeł, w tym dane z 35 giełd wierzytelności,
 3. Przygotowanie Raportu odbywa się w czasie rzeczywistym - czas oczekiwania na raport wynosi kilkanaście sekund od chwili zamówienia. Nasze Raporty zawierają informacje powszechnie wykorzystywane przez instytucje finansowe w trakcie weryfikacji.
 4. Uczynisz swój biznes bezpiecznym weryfikując wiarygodność Kontrahentów,
 5. Uczynisz swój biznes bezpiecznym weryfikując wiarygodność Kontrahentów,
 6. Unikniesz zagrożeń płynących z braku informacji dotyczącej kondycji finansowej Kontrahentów,
 7. Uchronisz się przed współpracą z nierzetelnymi Kontrahentami sprawdzając zobowiązania i terminowość ich regulowania.
Zamów Raport Wiarygodności

Jakie informacje zawiera Raport  wiarygodności?

Korzystaj z danych i informacji, które powszechnie wykorzystują instytucje finansowe na etapie weryfikacji ryzyka kredytowego Kontrahenta!

Jak to działa?

Nasze raporty to przede wszystkim informacja o aktualnym zadłużeniu Państwa Kontrahenta ujawnionym w biurach informacji gospodarczej BIG InfoMonitor S.A., ERIF BIG S.A. oraz w bazach 35 internetowych giełd długów. Każdorazowo przeszukujemy dla Państwa także szereg rejestrów, m.in.:

 • Upadłości,
 • Rejestr Zapytań,
 • Dotacji UE,
 • Ostrzeżeń KNF.

Pobranie raportu jest szybkie i proste.

Wystarczy wyszukać podmiot podając nr NIP Kontrahenta oraz zamówić Raport o wiarygodności.

Gotowy raport wysyłany jest na Państwa adres mailowy w ciągu zaledwie kilkunastu sekund.

Raporty w takiej formie są powszechnie wykorzystywane przez instytucje finansowe na etapie weryfikacji ryzyka kredytowego Kontrahenta.

Dane do raportów dostarcza firma InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. dostawca informacji gospodarczej, kredytowej, rejestrowej oraz o powiązaniach kapitałowo-osobowych.

Aktualność danych

Aby zapewnić Państwu, jak najszerszą wiedzę o Kontrahencie, jako cel postawiliśmy sobie oferowanie raportów w oparciu o dane z kilkudziesięciu źródeł informacji.

Raport generujemy dla Państwa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu bieżącą wiedzę o Kontrahencie otrzymujecie Państwo w ciągu zaledwie kilku sekund. To właśnie aktualność wyróżnia nasz raport od usług wywiadowni gospodarczych, gdzie na zaktualizowanie danych czeka się niekiedy kilka dni.

Technologia

Wykorzystując innowacyjną technologię pozyskiwania danych wykorzystującą system Gate-To-Information, uruchomiliśmy najnowocześniejszą w Polsce platformę do pobierania szeroko rozumianej informacji gospodarczej i rejestrowej, zapewniającą Państwu:

 • szybkość realizacji zamówienia liczoną w sekundach,
 • aktualność pobranej informacji źródłowej na moment wysłania zapytania,
 • pełną automatyzację procesu pozyskiwania informacji,
 • bezpieczeństwo transakcji.

Zawartość raportu

Pełny Raport wiarygodności na temat wskazanego podmiotu obrazuje aktualny stan wywiązywania się Państwa Kontrahenta ze swoich zobowiązań finansowych.

W ramach raportu Pełnego prezentowane są m.in. szczegóły opóźnień płatniczych ujawniane w kilkudziesięciu źródłach informacji: bazach biur informacji gospodarczej (BIG) oraz internetowych giełd długów.

Pełny Raport wiarygodności umożliwia Państwu dokonanie pojedynczego sprawdzenia Kontrahenta, bez konieczności utrzymywania stałych kosztów abonamentowych z dostawcą danych (biurem informacji gospodarczej, czy wywiadownią).

W zależności od formy prawnej sprawdzanego podmiotu (KRS lub CEIDG) oraz od zamówionej wersji raportu (Podstawowy lub Pełny) przeszukiwane są poniższe źródła:

Źródło:

Raport Podstawowy

Raport

Pełny

KRS

CEIDG

KRS

CEIDG

KRS - Monitor Sądowy i Gospodarczy

 

Tak

-

Tak

-

Rejestr Zapytań

 

Tak

Tak

Tak

Tak

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

-

Tak

-

Tak

OIU Coface - Ogólnopolski Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji

Tak

Tak

Tak

Tak

BGW Baza Giełd Wierzytelności

 

Tak

Tak

Tak

Tak

dlugi.info internetowa giełda długów

 

Tak

Tak

Tak

Tak

Dotacje Unii Europejskiej

 

Tak

Tak

Tak

Tak

Ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego

 

Tak

Tak

Tak

Tak

AML listy sankcyjne

 

Tak

Tak

Tak

Tak

GIOŚ Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Tak

Tak

Tak

Tak

Status podatnika w VAT

 

Tak

Tak

Tak

Tak

Anty-Fraud – badanie otoczenia podmiotu

 

Tak

-

Tak

-

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 

-

-

Tak

Tak

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

-

-

Tak

Tak

 

Zawartość raportu

Pełny Raport wiarygodności na temat wskazanego podmiotu obrazuje aktualny stan wywiązywania się Państwa Kontrahenta ze swoich zobowiązań finansowych.

W ramach raportu Pełnego prezentowane są m.in. szczegóły opóźnień płatniczych ujawniane w kilkudziesięciu źródłach informacji: bazach biur informacji gospodarczej (BIG) oraz internetowych giełd długów.

Pełny Raport wiarygodności umożliwia Państwu dokonanie pojedynczego sprawdzenia Kontrahenta, bez konieczności utrzymywania stałych kosztów abonamentowych z dostawcą danych (biurem informacji gospodarczej, czy wywiadownią).

Opis weryfikowanych źródeł

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Raport o wiarygodności płatniczej z BIG InfoMonitor S.A. stanowi integralny element raportów Pełny KRS i Pełny CEIDG.

W ramach raportu Użytkownik otrzymuje informacje zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym wyniku sprawdzenia Kontrahenta w bazie InfoMonitor.

Raport z bazy InfoMonitor zawiera informacje na temat:

 • liczby zobowiązań danego podmiotu,
 • kwoty zaległości zobowiązań danego podmiotu,
 • ogólnej kwoty zobowiązań danego podmiotu,
 • szczegółów zobowiązania (jeśli dostępne), jak:
 • dane wierzyciela, tytuł płatności.

BIG InfoMonitor udostępnia rocznie 15 mln. raportów o zaległościach płatniczych osób i firm.

Wpisowi do BIG podlegają zobowiązania negatywne (przeterminowane pow. 60 dni) dotyczące przedsiębiorstw wynoszące co najmniej 500 zł.

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Raport o wiarygodności płatniczej z ERIF BIG S.A. stanowi integralny element raportów Pełny KRS i Pełny CEIDG.

W ramach raportu Użytkownik otrzymuje informacje zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym wyniku sprawdzenia Kontrahenta w bazie ERIF.

Na koniec IV kwartału 2016 r. w bazie ERIF znajdowało się:

 • ponad 91 tys. spraw negatywnych (zobowiązania przeterminowane pow. 60 dni) dotyczących nie-konsumentów na łączną wartość ponad 727 mln zł,
 • ponad 20 tys. spraw pozytywnych (zobowiązania przeterminowane do 60 dni lub opłacane terminowo) dotyczących nie-konsumentów na łączną wartość ponad 9 mln zł.

Raport z bazy ERIF zawiera informacje na temat:

 • liczby zobowiązań danego podmiotu,
 • kwoty zaległości zobowiązań danego podmiotu,
 • ogólnej kwoty zobowiązań danego podmiotu.

 

BGW Baza Giełd Wierzytelności

Źródło prowadzone przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. integruje w jednym miejscu długi podmiotów publikowane w bazach 34 polskich giełd wierzytelności.

Podmiotami prowadzącymi giełdy długów są najczęściej firmy windykacyjne.

BGW publikuje ogłoszenia o ponad 143 tys. dłużnikach, z których ponad 73% stanowią działalności gospodarcze osób fizycznych. Współczynnik trafialności źródła BGW, czyli % trafień w stosunku do puli zapytań porównywalny jest ze wskaźnikami baz biur informacji gospodarczej (BIG).

Dane zobowiązania podmiotu ujawnionego w bazie BGW zawierają informacje o:

 • kwocie zadłużenia (cenie sprzedaży wierzytelności),
 • nazwie giełdy długów, na jakiej wierzytelność została wystawiona na sprzedaż.

 

dlugi.info internetowa giełda długów

Jest największą w Polsce internetową giełdą długów publikującą ogłoszenia dotyczące sprzedaży wierzytelności.

Udostępnianie informacji gospodarczych przez giełdy długów odbywa się w trybie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 09.04.2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (u.i.g.).

Wierzyciele mogą wystawić na sprzedaż wszystkie udokumentowane przeterminowane należności, takie jak:

 • faktura VAT,
 • nakaz zapłaty,
 • wyrok sądu,
 • umowa pożyczki,
 • potwierdzenie wpłaty zaliczki,
 • zasądzone alimenty,
 • umowa najmu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie,
 • umowa kupna/sprzedaży,
 • weksel.

Dane zobowiązania podmiotu ujawnionego w bazie dlugi.info zawierają informacje o:

 • kwocie zadłużenia (cenie sprzedaży wierzytelności),
 • dacie zobowiązania.

 

KRS – Monitor Sądowy i Gospodarczy

Baza KRS to:

 • komplet informacji publikowanych w MSiG,
 • codzienna aktualizacja,
 • 500 tys. podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • 2,5 mln. zdarzeń dotyczących powiązań – aktualnych i historycznych,
 • dostęp do Alertów – ostrzeżeń o zmianach lub wystąpieniu istotnych informacji.

 

Źródło umożliwia:

 • analizowanie struktury i zmian kapitału w czasie,
 • wyznaczanie beneficjenta rzeczywistego,
 • analizowanie powiązań kapitałowo-osobowych,
 • szybką interpretację zawartości raportu dzięki Alertom KRS,
 • ocenę wiarygodności Kontrahenta.

Informacje ze źródła udostępniane w ramach raportów Podstawowy KRS i Pełny KRS.

 

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju.

Informacje pozwalają ustalić dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in.:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę i adres siedziby oraz adres korespondencyjny,
 • numery NIP, REGON;
 • dane teleadresowe, w tym: telefon, e-mail (jeśli dostępne),
 • daty: rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności,
 • rodzaje przeważającej oraz wykonywanej działalności PKD,
 • małżeńską wspólność majątkową informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego;
 • zakazy, pełnomocnicy, koncesje, zezwolenia, licencje.

Informacje ze źródła pobierane są w czasie rzeczywistym i udostępniane w ramach raportów Podstawowy CEIDG i Pełny CEIDG.

 

Rejestr Zapytań

Rejestr Zapytań to źródło prowadzone przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. Rejestr bazuje na sprawdzeniach wykonywanych przez firmy wykorzystujące system Gate-To-Information w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Rejestr budowany jest w oparciu o pulę ok. 40 tys. zapytań miesięcznie.

Pozwala to na uzyskanie informacji, w jakich branżach i kiedy dany podmiot jest lub był aktywny.

Rejestr budowany jest w oparciu o sprawdzenia instytucji:

 • leasingowych,
 • faktoringowych,
 • pożyczkowych
 • wywiadowni gospodarczych.

 

OIU Coface - Ogólnopolski Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji

Rejestr prowadzony przez wiodącego ubezpieczyciela należności Coface Poland to rzetelne źródło informacji na temat firm, które ogłosiły upadłość lub prowadzone są w stosunku do nich postępowania upadłościowe.

OIU to:

 • aktualizacja dwutygodniowa bazy,
 • ogłoszenia ze wszystkich Sądów Gospodarczych w Polsce

 

Dotacje Unii Europejskiej

Baza Dotacje UE to informacja o przyznanej dotacji w zakresie m.in:

 • nazwy beneficjenta,
 • tytułu realizowanego projektu,
 • całkowitej wartości projektu,
 • kwoty dofinansowania publicznego,
 • daty podpisania umowy i realizacji projektu,
 • aktualnie ok. 150 tys. szczegółowych informacji o przyznanych dotacjach.

 

Ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego

Lista ostrzeżeń publicznych KNF jest wykazem podmiotów, co do których Komisja przekazała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albo w stosunku do których toczy się postępowanie, do którego Komisja przystąpiła korzystając z uprawnień pokrzywdzonego.

 • wpis na listę ostrzeżeń KNF na charakter bezterminowy,
 • umieszczenie na liście ostrzeżeń KNF nie ma charakteru sankcji,
 • sposób wykorzystania informacji o wpisie pozostaje w sferze autonomii adresata.

 

AML listy sankcyjne

Weryfikacja Kontrahenta w bazie AML, to wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na instytucje obowiązane IV Dyrektywa AML.

W ramach bazy AML przeszukiwane są listy sankcyjne:

 • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury),
 • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury),
 • Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU),
 • HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK),
 • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List).

 

GIOŚ Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi rejestry:

 • ZSEIE - rejestr obejmujący podmioty wprowadzające, zbierające i przetwarzające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk,
 • Bateryjny - rejestr obejmuje podmioty wprowadzające baterie lub akumulatory oraz zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

 

Status podatnika w VAT

Ministerstwo Finansów RP oraz Komisja Europejska udostępniają podatnikom możliwość sprawdzenia, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w Polsce oraz potwierdzenie aktywności numeru VAT polskiego przedsiębiorcy na terenie UE.

W ramach raportu w odpowiedzi na weryfikowany nr NIP firmy, mogą być przekazywane poniższe komunikaty:

 • dla VAT-PL: podatnik VAT czynny lub zwolniony lub nie jest zarejestrowany,
 • dla VAT-UE: Numer VAT aktywny lub Numer VAT nieaktywny.

 

Anty-Fraud – badanie otoczenia podmiotu

Raport Anty-Fraud badanie otoczenia stanowi integralny element raportów Pełny KRS i Podstawowy KRS.

Raport Anty-Fraud zapewnia weryfikację otoczenia podmiotu do drugiego stopnia powiązań kapitałowo-osobowych zarówno aktualnych, jak i historycznych.

Dzięki temu Użytkownik może w szybki sposób odkryć informacje dotyczące podmiotów powiązanych, jak:

 • ogłoszone upadłości,
 • ujawnione zadłużenie na giełdach wierzytelności,
 • przyznane dotacje UE,
 • wystąpienie na liście ostrzeżeń KNF,
 • liczba podmiotów zarejestrowanych pod tym samym adresem.

Ile to kosztuje?

Report podstawowy

Raport

Podstawowy

Raport rozszerzony

Raport

Rozszerzony

Raport KRS 30 zł netto 61 zł netto
Raport CEIDG 20 zł netto 49 zł netto