Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Podwyższenie kapitału zakładowego – kiedy można zrobić?

12 lutego 2023 podwyższenie zakładu kapitałowego


W spółkach akcyjnych, kapitałowych czy komandytowo-akcyjnych jest kapitał zakładowy. Minimalna wysokość kapitału jest określona w przepisach kodeksu. Kiedy może nastąpić podwyższenie zakładu kapitałowego? Jakich formalności należy dopełnić?

Co to jest kapitał zakładowy?

Kapitał, jak sama nazwa wskazuje, jest bazą finansową w każdej spółce. Dzięki kapitałowi jest możliwe prowadzenie firmy i pomnażanie zysków. We wstępie zostało wspomniane, że wysokość kapitału zakładowego regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Jeśli ktoś chce założyć spółkę akcyjną, to kapitał musi wynieść minimum 100 000 złotych. Najmniejszy kapitał wymagany jest przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i jest to kwota 5 000 złotych.

Kiedy można podwyższyć kapitał zakładowy?

Tak na dobrą sprawę zmianę kapitału zakładowego można zarządzić w dowolnym momencie. Kiedy takie kroki są podejmowane? Przede wszystkim, gdy właściciele spółki chcą rozwinąć działalność, a więc więcej inwestować. Niekiedy konieczne jest podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż spółka generuje straty, które muszą zostać pokryte. Zmiany te mogą mieć miejsce, gdy zostanie zmieniona umowa spółki lub zwiększenie kapitału zostanie dokonane na podstawie wcześniejszych ustaleń zawartych w umowie.

Skąd pozyskać środki na podwyższenie kapitału zakładowego?

Jeśli wspólnicy chcą podwyższyć kapitał zakładowy, to potrzebny jest wkład finansowy. Można wykorzystać środki pieniężne, które zostały zgromadzone na kapitale rezerwowym lub zapasowym. Nie zawsze jednak takie rezerwy znajdują się w spółce. Wówczas można przekształcić wierzytelności, które przysługują wspólnikowi. Oczywiście najprostszym sposobem jest wyłożenie środków finansowych przez wspólników czy akcjonariuszy.

Jakie formalności są związane ze zmianą kapitału zakładowego?

Podwyższenie czy obniżenie kapitału zakładowego odbywa się w dwóch formach, o których wcześniej zostało już wspomniane. Jeśli nie ma konieczności zmiany umowy spółki, to takie działania są znacznie łatwiejsze. Wspólnicy muszą uchwałę taką na spotkaniu przegłosować i to wszystko. Nie ma konieczności sporządzania protokołu notarialnego. Warto zatem zadbać przy zakładaniu spółki o to, aby zapisy dotyczące zmiany wysokości kapitału zakładowego były uwzględnione i jasno sprecyzowane. Jeśli musi nastąpić zmiana umowy, to w takim procesie musi uczestniczyć notariusz. Dodatkowo zmiany w umowie powodują konieczność wpisu do rejestru.

Podwyższenie kapitału zakładowego a obowiązek rejestracyjny

Zmiana kapitału zakładowego w każdym wypadku musi zostać zgłoszona do sądu rejestrowego. Do sądu składa się dwa druki – KRS-Z3 i KRS-ZE. Do tych formularzy należy dołączyć także załączniki. Takim załącznikiem jest uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego. Kolejnym załącznikiem jest dowód wpłaty w wysokości 350 złotych, a także oświadczenia o wniesieniu wkładu na kapitał oraz o udziałach, jakie zostały objęte podwyższonym kapitałem. Jeśli nastąpiła zmiana umowy, to należy dołączyć też jednolity tekst umowy spółki.

Redakcja aktualnyodpis.pl

Jesteśmy ekspertami w zakresie biznesu, ekonomii i zarządzania. Posiadamy liczną wiedzę, którą pragniemy przedstawić w niniejszym blogu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Inwestowanie w akcje kontra inwestowanie w obligacje
Fulfilment e-commerce wsparciem dla biznesu
Optymalizacja ładunków: wydajność transportu kolejowego drobnicowego

Jesteś zainteresowany reklamą?