Odpis z KRS czy wypis z CEIDG?

Sprawdź w jednym miejscu aktualne dane dowolnego przedsiębiorcy w Polsce!

Usługa bezpłatna

AktualnyOdpis.pl to aplikacja, dzięki której w jednym miejscu odnajdziesz dowolnego przedsiębiorcę lub firmę zarejestrowaną na terenie Polski. Nie musisz wiedzieć czy podmiot zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), czy w Bazie Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Po kliknięciu przycisku "Pobierz wypis CEIDG" lub "Pobierz aktualny KRS" pobierzesz dokument urzędowy zawierający aktualne informacje o podmiotach wpisanych w bazie CEIDG lub KRS.

Usługa nie wymaga znajomości formy prawnej działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Otrzymany dokument generowany jest w czasie rzeczywistym - co oznacza, że Urzędowe potwierdzenie jakie otrzymasz zawiera dane odzwierciedlające stan faktyczny w chwili zapytania.

Pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do CEIDG i KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów papierowych wydawanych przez Centralną Informację, o ktrych mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadają cechy umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w KRS.

Aktualny odpis z KRS oraz aktualny wypis z CEIDG jest generowany z bazy Centralnej Informacji KRS/CEIDG i dostarczony BEZPŁATNIE za pośrednictwem sieci teleinformatycznych.

Kluczowe funkcjonalności

 1. Maksymalne uproszczenie wyszukiwania podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce.
 2. Sprawne ustalenie stanu faktycznego danych w oparciu o ogólnodostępne i z mocy ustawy jawne zasoby administrowane przez jednostki Administracji Państwowej.
 3. BEZPŁATNIE pozyskiwanie dokumentów poświadczających aktualne dane w zasobach odpowiednich Urzędów Administracji Państwowej.
 4. Dokument zawsze generowany jest w chwili zgłoszenia żądania przez Użytkownika.
 5. Ustalenia statusu przedsiębiorcy w rejestrze VAT.
Pobierz odpis KRS lub wypis z CEIDG

Ponadto  zweryfikujesz:

 1. Zaległości Skarbowe, ZUS, Celne.
 2. Wierzytelności
 3. Informacja o zabezpieczeniu majątku podmiotu-dłużnika
 4. Umorzenia prowadzonej egzekucji wobec podmiotu-dłużnika
Zweryfikuj przedsiębiorcę

Sprawdź zaległości Skarbowe, ZUS i Celne firmy!

Weryfikacja dotyczy dowolnego podmiotu wpisanego do rejestru Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Na żadanie Wierzycieli (Urząd Skarbowe, ZUS, Banlki, Komornik) - Sąd KRS może orzec wpisanie zobowiązania/wierztelności w rejestrze Centralnej Informacji KRS. Orzeczenie wpisu do KRS nie podlega publikacji w urzędowym dzenniku Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Jedyną możliwością ustalenia stanu faktycznego jest weryfikacja informacji w czasie rzeczywistym.
 

Zobacz jak to działa (przykład: KLIKNIJ TUTAJ)

 

Wyjątkowa wyszukiwarka podmiotów gospodarczych

Dzięki stosowanej technologii na paltformie AktualnyOdpis.pl odnajdziesz każdy podmiot, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi został wpisany do bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.

Wystarczy znać podstawowe dane podmiotu aby skutecznie odnaleźć poszukiwane informacje korzystając z wyszukiwarki. Dla zwiększenia trafności wyszukiwanych informacji wprowadź nazwę podmiotu i np. ulicę siedziby lub miasto siedziby. Największą skuteczność wyszukiwania danych uzyskasz korzystając z identyfikatora unikatowego jakim jest numer NIP, REGON czy KRS.

Kiedy system zwróci wyniki zawierające dane poszukiwanego podmiotu wystarczy kliknąć odpowiednio - "Pobierz wypis CEIDG" lub "Pobierz aktualny KRS", wprowadzić adres e-mail, na który ma zostać wysłany dokument i zatwierdzić żądanie. W ciągu kilkunastu sekund w skrzynce poczty elektronicznej znajdzie się aktualny odpis KRS/wypis CEIDG przedsiębiorcy w formacie PDF.

Jak działa weryfikacja zaległości?

Sprawdzanie dokonywane jest w czasie rzeczywistym co oznacza, że nie określa się urzędowego terminu ważności powyższej inforacji. Dla weryfikacji aktualnego stanu faktycznego sprawdzenia należy dokonywać na bieżąco.

Wystarczy:

 1. Wyszukać firmę lub organizację wpisaną w rejestrze Centralnej Informacji KRS
 2. Pobrać aktualny odpis klikając "Pobierz aktualny KRS"

Z chwilą wysłania żądania system w czasie rzeczywistym dokonuje równoległego sprawdzenia zaległości lub wierzytelności wpisanych w bazie danych Centralnej Informacji KRS. Otrzymane informacje ważne są w chwili ich weryfikacji.

Wyszukaj przedsiębiorcę