Monitorowanie zmian danych podmiotów

Monitorowanie zmian danych podmiotów to usługa, która pozwoli na otrzymywanie powiadomień mail po każdej zmianie danych obserwowanego podmiotu, jaka nastąpi w zasobach danych Ministerstwa Sprawiedliwości.