Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Definicja i najważniejsze funkcje zarządzania

8 maja 2023 zarządzanie definicja


Zarządzanie jest niezbędnym działaniem w każdej organizacji. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, a także zapoznać się z najważniejszymi funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwie.

Definicja zarządzania

Proces zarządzania może być określany w dość różnorodny sposób. Dlatego zarządzanie definicja trudno jest określić jednoznacznie. Zarządzanie można uznać za ogólny zestaw działań, który skierowany jest na zasoby organizacji. W ogólnym zestawie działań uwzględnione jest podejmowanie decyzji i planowanie, organizowanie, kierowanie, a także kontrolowanie. Natomiast w ramach zasobów organizacji wymienia się między innymi zasoby ludzkie, finansowe, informacyjne oraz rzeczowe.

Planowanie

Wśród podstawowych funkcji zarządzania można wyszczególnić między innymi planowanie. Planowanie powinno być pierwszym działaniem, jakie jest podejmowane w ramach zarządzania w przedsiębiorstwie lub zespole. Planowanie powinno uwzględniać przede wszystkim rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz próbę przewidzenia ewentualnych zmian. Dzięki planowaniu możliwe jest określenie celów do osiągnięcia oraz zasobów. W ramach planowania uwzględniane są również działania, które mają wspomóc realizację zakładanych celów. Przewidziane powinny zostać konsekwencje podejmowanych działań, a także efekty ewentualnego ich zaniechania.

Organizowanie

Kolejną funkcją zarządzania jest organizowanie. Dzięki temu działaniu możliwe jest określenie odpowiedniej konfiguracji zasobów, której skutkiem będzie usprawnienie procesów odbywających się w przedsiębiorstwie. Organizowanie powinno obejmować między innymi organizację przestrzenną, a także właściwy podział pracy. W ramach organizowania powinno się również stworzyć strukturę organizacyjną dla danego przedsiębiorstwa oraz zbudować poszczególne zespoły i opracować niezbędne procesy. W ramach organizowania niezwykle istotne jest także delegowanie uprawnień oraz odpowiedzialności poszczególnym podmiotom lub pracownikom.

Przewodzenie

W ramach zarządzania funkcjonuje także takie działanie, jak przewodzenie. Przewodzenie sprawia, że możliwe jest modyfikowanie zachowań oraz postaw podwładnych, dzięki czemu zwiększa się ich efektywność. Przywództwo powinno prowadzić do wspólnego osiągania celów w przedsiębiorstwie. Bezpośrednio związane jest z wieloma czynnikami. Wśród nich można wyszczególnić między innymi autorytet formalny, akceptację przełożonych, ale także charyzmę oraz wysokie kompetencje personalne. Istotna jest również postawa etyczna oraz system wartości.

Kontrolowanie

Kontrolowanie to kolejna istotna funkcja procesu zarządzania. Kontrolowanie polega przede wszystkim na sprawdzaniu, czy cele postawione podczas planowania zostały zrealizowane w przedsiębiorstwie. Dzięki kontrolowaniu możliwe jest usprawnianie procesów realizowanych w firmie, a także wskazywanie ewentualnych błędów. Kontrolowanie jest w ścisły sposób związane z planowaniem, ponieważ jedno działanie wynika bezpośrednio z drugiego. Wyniki przeprowadzonych kontroli mogą być wykorzystywane do ponownego procesu planowania.

Redakcja aktualnyodpis.pl

Jesteśmy ekspertami w zakresie biznesu, ekonomii i zarządzania. Posiadamy liczną wiedzę, którą pragniemy przedstawić w niniejszym blogu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Inwestowanie w akcje kontra inwestowanie w obligacje
Fulfilment e-commerce wsparciem dla biznesu
Optymalizacja ładunków: wydajność transportu kolejowego drobnicowego

Jesteś zainteresowany reklamą?