aktualnyodpis.pl

Blog tematyczny poświęcony biznesowi, ekonomii i zarządzaniu.

Biznes

Czy każdy może otrzymać dofinansowania na otwarcie firmy?

Czy każdy może otrzymać dofinansowania na otwarcie firmy?

Dużo osób zastanawia się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Dla większości z tych osób ograniczeniem dość dużym są środki finansowe, które trzeba zainwestować od razu. Jest jednak rozwiązanie, które znacznie ułatwia wejście na rynek. Dostępne są różne dofinansowania na otwarcie firmy, z których mogą skorzystać osoby w każdym wieku, jeśli spełnią określone kryteria.

Kto może otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy?

Wiele instytucji państwowych oferuje dotacje, które mają pomóc początkującym przedsiębiorcom wejść na rynek. Dofinansowania są też dostępne w urzędach pracy. Każdy projekt jest inny i w każdym przypadku są określone konkretne wytyczne, kto może ubiegać się o wsparcie. Najczęściej główny podział dotyczy grup wiekowych. Jedne projekty są kierowane do osób przed 30. rokiem życia, a inne dla osób po 30. roku życia. Kryterium często jest też miejsce zamieszkania. Wiele projektów ma zaktywizować ludzi ze wsi, a więc dotacje są przeznaczone dla osób, które zamieszkują tereny wiejskie. Warto zatem cały czas śledzić informacje i sprawdzać, jaki obecnie projekt jest realizowany.

Dofinansowania na otwarcie firmy – jakie kwoty można otrzymać?

Z racji tego, że dotacje można otrzymać z różnych źródeł, to także kwoty dofinansowania są różne. Przeważnie środki z urzędu pracy są przyznawane w kwocie około 30 000 złotych. Ostateczna wysokość wsparcia zależna jest od aktualnej średniej krajowej lub od minimalnej krajowej. Instytucje oferują dofinansowanie w przybliżonych kwotach, ale często można ubiegać się też o wsparcie na pokrycie wydatków przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy. Kwota ta może wynieść dodatkowo od mniej więcej 1 000 do 2 500 złotych miesięcznie.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

W przypadku otrzymania wsparcia na otwarcie działalności należy spełnić kilka warunków, aby środki nie zostały cofnięte. Przede wszystkim trzeba prowadzić firmę przez okres 12 miesięcy. W tym czasie firma musi faktycznie działać, a więc muszą być wystawiane faktury, do ZUS-u trzeba opłacać składki i nie wolno zapomnieć o podatku. Otrzymanie dotacji poprzedza przygotowanie biznesplanu. Należy również wypełnić wniosek, w którym muszą znaleźć się informacje świadczące o tym, że dana osoba ma predyspozycje, doświadczenie i warunki do prowadzenia konkretnej działalności.

Czy trzeba mieć środki własne, aby otrzymać dotację na otwarcie firmy?

Wypełniając wniosek o otrzymanie dofinansowania na otwarcie firmy, w wielu przypadkach warto wskazać, że ma się środki własne lub sprzęt o konkretnej wartości, który przyda się w danej branży. Takie wnioski otrzymują więcej punktów i mają większą szansę na pozytywne rozpatrzenie. Aby otrzymać dotację, instytucje wymagają pewnego zabezpieczenia wypłacanych środków. Takim zabezpieczeniem może być poręczenie kogoś z rodziny lub zablokowanie środków na koncie bankowym. Można także podpisać weksel in blanco, który w razie konieczności zostanie wypełniony, jeśli wnioskodawca nie spełni określonych warunków w umowie.

Udostępnij